fbpx

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończyłem w 1994 roku.

W 1998 roku uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych a cztery lata później tytuł specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej, zdając z wyróżnieniem egzamin państwowy. Od tego też roku jestem kierownikiem specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej w województwie mazowieckim w CMKP, w Klinice Medycyny Rodzinnej PSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Ponadto zakończyłem z wynikiem bardzo dobrym szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych drugiego stopnia oraz uzyskałem zgodę kierownika specjalizacji Pana Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Moje zainteresowania medyczne skupiają się głównie wokół zagadnień dotyczących zespołu metabolicznego i otyłości, w które wprowadzała mnie Pani Prof. L. Ostrowska. W 2004 roku uzyskałem certyfikat Specialist Certification Obesity Professionals in Europe IOTF, EASO. Jestem pomysłodawcą i założycielem Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych. Od 2001 roku, czyli od momentu założenia, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Patogenezy i Terapii Otyłości. Uczestniczyłem czynnie, zarówno w Polsce jak również w Europie, w licznych naukowych programach i konferencjach dotyczących prewencji i leczenia zaburzeń metabolicznych i otyłości. Przez wiele lat współpracowałem naukowo z Kliniką Zaburzeń Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz innymi klinikami zaburzeń metabolicznych wiodących Uniwersytetów Medycznych w Polsce. Ponadto jestem członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz uczniem nestorów polskiej szkoły leczenia zaburzeń lipidowych, m. in. Pani Prof. M. Cybulskiej, Pani Prof. L. Kłosiewicz-Latoszek oraz Pana Prof. M.Naruszewicza. Jestem autorem licznych publikacji i współautorem z Panem Profesorem Z. Gaciongiem rozdziałów kilku książek dla lekarzy, poświęconych zagadnieniom metabolicznym. W związku z tą bardzo aktywną pracą naukową i dydaktyczną prowadziłem program leczenia pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, będący podstawą mojej pracy doktoranckiej pod kierunkiem Pana Profesora Zbigniewa Gacionga. Niestety, pomimo znacznego zaawansowania tych prac, z powodu wycofania z programu podstawowego leku, wyniki moich badań naukowych nie mogły zostać ocenione. Ponadto, od ponad 16 lat zajmuję kierownicze stanowiska w licznych placówkach medycznych komercyjnych i niekomercyjnych, sprawując funkcje kierownika poradni, kierownika przychodni POZ, przewodniczącego rady nadzorczej, członka zarządu, dyrektora medycznego, dyrektora naczelnego, prezesa zarządu. Ukończyłem certyfikowane szkolenia, aby przygotowywać i wdrażać założenia Księgi Jakości ISO oraz programy dodatkowych, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. W 2007 roku ukończyłem studia podyplomowe ogólnomenedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując dyplom z wyróżnieniem, a w 2011 roku kolejne studia podyplomowe: „Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zakończone uzyskaniem dyplomu. Od 2006 roku jestem członkiem Kierownictwa Zarządu Kolegium Naukowego MRiRW Programu Jakości Żywności „POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ” powołanym przez Ministra Rolnictwa. Prywatnie jestem mężem wspaniałej żony, ojcem trójki dzieci i zapalonym miłośnikiem motoryzacji, jazdy na rowerze oraz od zawsze nart i gór.

Cena zabiegu

Cena zabiegu

250 zł

Czas zabiegu

Czas zabiegu

30 min

Znieczulenie

Znieczulenie

-

Liczba zabiegów

Liczba zabiegów

-

Odstępy

Odstępy

-

Znieczulenie

Znieczulenie

-